Βιωματικές ομάδες γονέων

Η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία των γονέων με έναν ψυχοθεραπευτή με σκοπό να βοηθήσουν στην αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού τους με σκοπό να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού και  η συμπεριφορά του.

​Έχουμε χρέος σαν γονείς να κάνουμε ότι περνάει και δεν περνάει από το χέρι μας για να κάνουμε καλύτερα τα παιδιά μας.

Οι βιωματικές ομάδες γονέων είναι ομάδες επικοινωνίας με την
συμβολή βιωματικών ασκήσεων. Ο θεραπευτής- εμψυχωτής βοηθά
τους συμμετέχοντες να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.
Μέσα από την διευκόλυνση της επικοινωνίας, των αλληλεπιδράσεων
και της δυναμικής της ομάδας, τα άτομα έχουν τη δυνατότητα να
δομήσουν σχέσεις μεταξύ τους, να αναδιαμορφώσουν αντιλήψεις και
απόψεις, ανάλογα με τις θεματικές που παρουσιάζονται, και να
αναπτυχθούν.


ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ


1) Ενημέρωση- ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα και
προβληματισμούς που αφορούν τη σύγχρονη οικογένεια.


2) Εκμάθηση νέων τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων και
διαχείρισης των συγκρούσεων.


3) Ενθάρρυνση των γονέων ώστε να εκφράσουν τις ανησυχίες τους
και να επεξεργαστούν τις προσδοκίες τους.


4) Αφύπνιση της θετικής σκέψης, με σκοπό την ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης για την αντιμετώπιση και την επίλυση των
προβλημάτων.


5) Ενίσχυση της οικογένειας, ως θεσμού αλλά και των μελών της,
ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στους ρόλους τους.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ


Δυσκολίες και προβλήματα της παιδικής ηλικίας.


Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις.


Δυσκολία στην συναισθηματική έκφραση-τρόποι και τεχνικές
έκφρασης των συναισθημάτων.


Τα όρια στη διαπαιδαγώγηση. Τεχνικές και τρόποι χρήσης των
ορίων.


Αυτοεκτίμηση και ο ρόλος της οικογένειας στην ενίσχυση της
θετικής αυτοεικόνας.

Δυναμική της οικογένειας. Ο ρόλος μητέρας και πατέρα στην
ψυχοσυναισθηματική υγεία του παιδιού.


Η ανάπτυξη της ηθικότητας. Συμπεριφορές των γονέων και ηθική
ανάπτυξη του παιδιού.


Ερωτήσεις των παιδιών και απαντήσεις των γονέων. Πώς πρέπει
να δίνεται η αλήθεια.

Parents and Daughter